ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ: СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми колеги,

във връзка с изменението на Наредбата за приобщаващото образование, и новите възможности от МОН за организирането на заниманията по интереси на учениците: Ви предлагаме следните възможности за организирането им във Вашето училище.

Ние сме лицензиран външен доставчик (юридическо лице Нетселс.БГ ООД. Нашия образователен софтуер е регистриран и в платформата https://class.mon.bg/). Предлаганите от нас обучителни игри/занимателен софтуер, отговарят на изискванията на тематични направления:

 • Дигитална креативност
 • Математика

ВАЖНО: Средствата, които Министерството на Образованието предоставя на Училищата за Заниманията по интереси, са посочени в ЗПУО, както и в изменената Наредба за Приобщаващо образование. Прочетете допълнителна информация за новата организация на заниманията по интереси /кръжоци, клубове, извънкласни мероприятия/, и средствата за тях от Министерството на образованието. Вижте платформата, в която да регистрирате Вашето училище, като кликнете на връзката.

ВАЖНО: Заниманията по интереси по тематични направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика" и "Технологии" трябва да обхващат не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището. (За да получите 100% от средствата!)

ВАЖНО: Външните за училището юридически и физически лица по ал. 6 провеждат не по-малко от 5 на сто от организираните занимания по интереси в училището.

На тази страница ще намерите нашите предложения за компютърни занимания по интереси, кратко описание какво представляват и за кои класове и преподаватели са подходящи, както и цени за абонамент.

Бихме искали да Ви съдействаме, за да изпълните максимално условията на програмата. И, съответно, Вашето училище да не бъде ощетено от към финансиране.

IT Математика за 1 - 4 клас

 • Занимателни, интерактивни обучителни игри
 • Задържат вниманието на децата, повишават техните знания над средното ниво
 • Подтикват към логично, аналитично и креативно мислене у децата
 • Заниманията могат да се провеждат от Началните учители, Учители ЦДО и други

Учебният материал, който се включва в интерактивните ни обучения, върви по учебното съдържание в учебника по математика. Упражненията помагат за затвърждаването на учебния материал, като в същото време изискват по-разчупено мислене, тренират креативността и логиката у децата. Упражненията, които са отбелязани като "Логически упражнения" или "Задачи с хитринки", са много подходящи за подготовка за състезания и олимпиади.

За най-добра концентрация и повишаване на резултатите на учениците, препоръчваме всяко дете да работи на самостоятелен компютър или таблет, със самостоятелна парола. По този начин Учителят и Родителите ще могат да проследяват напредъка на детето, а то ще си спечели самостоятелно своите поощрителни значки, рекорди или системен сертификат.

Цена за абонамент - таксата за абонамента моля разгледайте, като кликнете върху връзката. Тя е ниска, съпоставима със средставата, които Министерството на Образованието предоставя за извънкласните занимания по интереси


Интерактивен графичен дизайн за 2 - 6 клас

 • Обученията са интерактивни, занимателни и задържат успешно вниманието на учениците.
 • Не е необходимо да се инсталира нищо!
 • Не е необходимо да се закупува лиценз за графичната програма!
 • Заниманията могат да се провеждат от учители по информационни технологии, изобразително изкуство и други

Учениците изучават основите на векторния графичен дизайн: графична програма, цветознание, като изработват занимателни и атрактивни любими герои, космически пейзажи, и още! Учителите разполагат с готови, предварително подготвени задачи, които да следват.

В упражненията - чрез видео клипчета (без звук) се показва всичко, което детето трябва да направи, за да постигне желания ефект. Системата съдържа интерактивни обучения, мотивиращи значки, персонални рекорди и сертификати.

В помощ на Учителя, който води Заниманията по интерси, предлагаме: Ръководство за учителя, Обучение, Техническа подкрепа, и нашето уверение за занимателни и интересни часове с ентусиазирани деца!

Десетки училища използват в момента, и са използвали до сега, нашия обучителен софтуер по програмата "Твоят час" и по проекта "Иновативно училище" към МОН. Отзивите от учителите, които водят заниманията, от родители и от ученици, са отлични!


Визуално програмиране за 1 - 6 клас

Уеб програмиране за 7 - 12 клас

 • Обученията по визуално програмиране развиват логическото и аналитично мислене на децата.
 • Помагат им по увлекателен начин да навлязат в дигиталния свят, и да се подготвят за бъдещето.
 • Не е необходимо да се инсталира нищо!
 • Заниманията могат да се провеждат от учители по информационни технологии.

Десетки училища използват предлаганите от нас обучителни игри и курсове по проекта "Иновативно училище", и по приключилия вече проект "Твоят час". Отзивите са страхотни! Учениците изучават основите визуалното програмиране по увлекателен и приятен начин.

Системата, която поддържа обучителните игри - предлага инструкции, подсказки и сама преценя какво упражнение да предложи на детето, спрямо неговите умения и възможности.

За учениците до 6-ти клас, предлагаме образователни игри за визуално програмиране. За по-големите предлагаме обучения за разработване на уеб-сайт, както и уеб-програмиране и конзолни курсове.

Цена за абонамент - таксата за абонамента моля разгледайте, като кликнете върху връзката. Тя е ниска, съпоставима със средставата, които Министерството на Образованието предоставя за извънкласните занимания по интереси.


Цена за училищен абонамент за IT Математика, Интерактивен графичен дизайн, Визуално програмиране

Таксата за използване на интерактивния софтуер на абонаментен принцип е една и съща и за двата проекта:

 1. Акаунт за учителите, които провеждат заниманията - не се заплаща
 2. Акаунт за 1 ученик/за 1 година - 30 лв. - при до 60 ученика от едно училище
 3. При над 60 ученика от едно училище, таксата е фиксирана на 1800 лв., без значение броя на участниците.
 4. Възможно е да комбинирате различните софтуерни продукти.

Ще се радваме изключително, ако имаме възможността да работим с Вас! Ние предоставяме професионални образователни и обучителни услуги на деца и ученици, както и на възрастни. Спектърът образователни услуги, който предоставяме, е доста голям.

Конкретно за нашите партньори - училища и учители, предоставяме услуги във връзка с проекта "Иновативно училище", "Твоят час", ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", Обучения по Наредба 12 (квалификационни кредити), и други. Ние сме сериозни, отговорни, гъвкави и иновативни!

Ще се радваме да се свържете с нас:
02/437 38 85
0897 948 215

Светла Матева

С уважение,
Екипът на Programiram.com